Regulamin hotelu

REGULAMIN HOTELU

Serdecznie witamy Państwa w Hotelu ACH TO TU. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszych progach. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§1

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego.
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna dobę.

§2

1. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu podczas meldowania.
2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
3. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godz. 18.00 w dniu rezerwacji, hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. Hotel może obciążyć opłatą kartę kredytową Gościa.
4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości oraz podpisanie karty meldunkowej.
5. Zatrzymanie pokoju po godz. 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
6. Życzenie przedłużenia pobytu w Hotelu Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
7. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

§3

1. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz.10.00 do 22.00.
2. Gość Hotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uiścił należnych opłat, rażąco naruszył Regulamin Hotelu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu bądź zakłócił pobyt gości i funkcjonowanie Hotelu.
4. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego.
5. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
6. Gość Hotelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Hotelu wywołane jego działaniem bądź też osób przez niego zaproszonych.
7. Dzieci na terenie Hotelu muszą pozostać pod opieką dorosłych.

§4

1.Hotel świadczy usługi zgodnie za swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich Recepcji, co umożliwi Dyrekcji Hotelu natychmiastowa reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
1) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
2) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
3) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
4) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie

§5

1. Na życzenie Gościa Hotel nieodpłatnie świadczy następujące usługi:
1) Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
2) Budzenia o wyznaczonej porze.
3) Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu.
4) Zamawianie taksówki.
2. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
3. Hotel odpowiada za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe oraz dzieła sztuki wyłącznie w przypadku złożenia ich w depozycie hotelowym.

§6

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
2. Za zagubienie klucza hotelowego pobierana jest opłata 100 zł brutto.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych żelazka, grzałek, czajników elektrycznych i podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§7

1. Dozwolone jest wprowadzanie zwierząt na teren hotelu zgodnie z regulaminem dotyczącym zwierząt (poniżej).
2. W całym hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, poza wyznaczonymi miejscami. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pomieszczenia. Koszt 200 zł.
3. Na holach oraz recepcji obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

§8

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te ulegną likwidacji. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§9

1. Śniadania wydawane są w sali śniadaniowej na parterze, codziennie od godz. 7.00 – 10.00. Koszt śniadania jest wliczony w cenę noclegu.
2. Restauracja czynna jest od godz. 14.00 – 22.00
3. Hotel posiada parking monitorowany. Koszt za 1 samochód – 20 zł / 1 doba
3. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, czynna całą dobę –  tel. wew. 100

Życzymy miłego pobytu.

ZWIERZĘTA W HOTELU

Regulamin dotyczący przebywania zwierząt w Hotelu „Ach To Tu”

1.Zgodę na pobyt zwierzęcia w hotelu wydaje Dyrekcja Hotelu

2.Koszt pobytu każdego zwierzęcia w hotelu wynosi 40zł / dobę

3.Tylko zwierzęta domowe (psy, koty) mogą przebywać w hotelu.

4.W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) Dyrekcja Hotelu będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie

5.Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli . Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.

6.Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji, oraz innych publicznych miejsc na terenie hotelu.

7.Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł.

8.Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu hotelu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.

9.Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości i nie dłużej niż 20 minut.

10.Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, hotel zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z hotelu.

11.Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.

12.Za nie poinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu psa w pokoju zostanie nałożona kara w wysokości 300 zł.

13.UWAGA! Nie akceptujemy psów uznawanych za groźne lub agresywne. Między innymi rasy Pitbull, Rottwiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaf, Buldog, itd.